Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Expertise en schaalvoordelen

Voor veel beleggers zijn beleggingsfondsen een goed alternatief voor discretionaire portefeuilles. Daarom biedt Achmea IM beleggingsfondsen in meerdere assetcategorieën. Beleggen in fondsen biedt toegang tot beleggingsexpertise en schaalvoordeel.

Naar koersinformatie

Vastrentende Waarden
Het beleggen in vastrentende waarden is een van de kerncompetities van Achmea IM. Binnen de vermogensklasse Vastrentende waarde voeren wij diverse beleggingsstrategieën uit voor haar klanten.
Een aantal van deze strategieën is door Achmea IM direct toegankelijk gemaakt in een fondsenoplossing.
LDI Overlay
De Achmea IM Overlay fondsen bieden exposure naar een specifiek punt op de Europese rentetermijncurve. Door een juiste combinatie van Achmea IM Overlay fondsen kan een pensioenfonds op een kostenefficiënte wijze haar renterisico afdekken zowel op UFR als op marktrente basis.
Aandelen
Onze specialisten bieden maatwerk voor uw aandelenbeleggingen. Dat doen we enerzijds zelf met beleggingsstrategieën die gebaseerd zijn op onze ruime ervaring met portefeuillebeheer en portefeuilleadvies en anderzijds door middel van het selecteren en monitoren via externe managers.

Geldmarkt
Het Achmea IM Geldmarktfonds dient als alternatief voor het beheren van kasgelden van individuele klanten en andere beleggingsinstellingen.
Vastgoed
De Achmea IM Wereldwijd Beursgenoteerd Vastgoed fondsen bieden exposure naar indirect vastgoed. Dat doen we met door middel van het selecteren en monitoren via externe managers.
Grondstoffen
Achmea IM belegt al jarenlang voor haar klanten in grondstoffen. Deze strategie hebben we ook toegankelijk gemaakt door middel van een beleggingsfonds.

Verantwoord beleggen in Investment Grade

2 werkers MVB

Duidelijk is dat maatschappelijk verantwoord beleggen de vrijblijvendheid voorbij is en dat duurzaamheid steed meer in het hart van de beleggingscyclus terecht komt. Daar zijn meerdere redenen voor: risico/rendementsverhouding, wet- & regelgeving, maatschappelijk impact of reputationele overwegingen. Als Achmea Investment Management integreren we ESG-scores in 4 stappen,

Lees meer bij Verantwoord beleggen in Investment Grades