Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Expertise en schaalvoordelen

Voor veel beleggers zijn beleggingsfondsen een goed alternatief voor discretionaire portefeuilles. Daarom biedt Achmea IM beleggingsfondsen in meerdere assetcategorieën. Beleggen in fondsen biedt toegang tot beleggingsexpertise en schaalvoordeel.

Naar koersinformatie

LDI Overlay
De Achmea IM Overlay fondsen bieden exposure naar een specifiek punt op de Europese rentetermijncurve. Door een juiste combinatie van Achmea IM Overlay fondsen kan een pensioenfonds op een kostenefficiënte wijze haar renterisico afdekken zowel op UFR als op marktrente basis.
Aandelen
Onze specialisten bieden maatwerk voor uw aandelenbeleggingen. Dat doen we enerzijds zelf met beleggingsstrategieën die gebaseerd zijn op onze ruime ervaring met portefeuillebeheer en portefeuilleadvies en anderzijds door middel van het selecteren en monitoren via externe managers.

Geldmarkt
Het Achmea IM Geldmarktfonds dient als alternatief voor het beheren van kasgelden van individuele klanten en andere beleggingsinstellingen.
Vastgoed
De Achmea IM Wereldwijd Beursgenoteerd Vastgoed fondsen bieden exposure naar indirect vastgoed. Dat doen we met door middel van het selecteren en monitoren via externe managers.
Alternatives
Achmea IM belegt al jarenlang voor haar klanten in grondstoffen. Deze strategie hebben we ook toegankelijk gemaakt door middel van een beleggingsfonds. Daarnaast bieden we klanten de mogelijkheid om middels een fondsoplossing te beleggen in (startende) Europese klimaat infrastructuur projecten gericht op hernieuwbare energie uit wind, zon en water als ook energieopslagsystemen.

Green Bonds markt stijgt

Green Bond markt groeit door en diversificeert

De groei van de Europese Investment Grade markt voor Green Bonds zet zich onverminderd voort. De markt is inmiddels groter dan € 650 miljard.

Lees er hier alles over