Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Liability Driven Investments: toekomstbestendige oplossingen voor het beheersen van renterisico’s

 

Veranderingen op kapitaalmarkten en in wet- en regelgeving hebben direct impact op de portefeuilles en verplichtingen van pensioenfondsen. Onze Liability Driven Investments (LDI-) oplossingen helpen u om renterisico’s kostenefficiënt te beheersen. De risicokaders en doelstellingen van u als pensioenfonds zijn daarbij leidend.

 

Met een ervaren LDI-team van ruim 20 beleggingsspecialisten hebben we 130 miljard (stand per 31-12-2023) aan verplichtingen afgedekt. Met onze LDI-oplossingen zijn wij in staat om voor iedere klant een passende strategie te ontwikkelen die u in control brengt van uw renterisico’s. Een goede samenwerking met u vinden wij daarbij heel belangrijk. Want risico’s beheersen is vooruitkijken en daarom gaat onze dienstverlening verder dan afdekken alleen. Doordat wij nauwgezet de marktontwikkelingen en veranderingen van wet- en regelgeving volgen, kunnen wij u als pensioenfonds tijdig informeren over ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de toekomstbestendigheid van uw LDI-strategie.

We ontwikkelen samen met u een passende strategie

Ons LDI-team gaat met uw mandaat aan de slag om binnen de gewenste kaders tot een goede invulling te komen van uw LDI-portefeuille. Bij de LDI-oplossingen heeft u de keuze tussen een discretionair mandaat en een efficiënte fondsenoplossing.

LDI-oplossing met discretionair mandaat

Kiest u voor een discretionair mandaat, dan kiest u voor een maatwerkoplossing met hoge hedge effectiviteit en lage kosten als uitgangspunt. U kunt kiezen tussen actieve en passieve invulling. Het discretionaire mandaat heeft veel flexibiliteit en is gericht op lange termijn waardetoevoeging. Uw marginmanagement kan volledig worden geïntegreerd.

LDI-fondsenoplossing

Kiest u voor een fondsenoplossing, dan kiest u voor een zo hoog mogelijke hedge effectiviteit met minimale operationele impact en lage kosten. U heeft de mogelijkheid om het duratieprofiel van uw vastrentende waardenportefeuille aan uw verplichtingen aan te passen. Dat kan door het combineren van vijf Achmea IM Overlayfondsen met verschillende looptijden voor accurate aansturing en curve positionering. U heeft met de overlayfondsen daarnaast een volledige ontzorging van uw marginmanagement en juridische afhandeling binnen uw matchingportefeuille.

Meer weten over LDI?

LDI is maatwerk, want elk pensioenfonds is uniek. Wilt u meer weten over onze LDI-visie en -strategische aanpak, neem dan vrijblijvend contact op. We gaan graag het gesprek met u aan.

 

Naar Beleggingsstrategieën

 

Naar fiduciaire dienstverlening

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194