Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Impactbeleggen met Green Bonds


Green Bonds ofwel ‘groene obligaties’ zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden voor de financiering van projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat.

Actief in de markt

Achmea Investment Management is al sinds 2010 actief in de markt voor Green Bonds. Deze markt groeit hard en inmiddels beheren we al meer dan € 4 miljard aan Green Bonds in diverse portefeuilles voor verschillende institutionele klanten.

Committeren aan milieudoelstellingen

Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen met de uitgifte van Green Bonds duidelijk maken dat zij zich aan milieudoelstellingen committeren. Daarmee dragen ze bij aan de benodigde emissiereductiedoelstellingen, het financieren van de energietransitie en het aanpassen van de leefomgeving. Beleggers kunnen met deze obligaties invulling geven aan doelinvesteringen en hun duurzaamheidsambities in de beleggingsportefeuille.

Hoe groen is groen?

Om vast te stellen dat de opbrengsten van Green Bonds ook echt worden aangewend voor groene projecten, gebruikt Achmea Investment Management een eigen onafhankelijk raamwerk. Dit raamwerk is gebaseerd op de internationale richtlijnen Green Bond Principles en de taxonomie van het Climate Bonds Initiative. De taxonomie vormt de basis om te bepalen of activa of projecten een aantoonbaar positief effect op het milieu hebben.

Maatwerk in impactbeleggen

Bij beleggen in Green Bonds komen twee kerncompetenties van Achmea Investment Management bij elkaar. Specialisten van ons MVB-team verzorgen de screening en monitoring van de Green Bonds, terwijl ons Credit-team een goed gespreide en renderende portefeuille opbouwt. Op deze manier bieden we op een efficiënte manier professioneel maatwerk als het gaat om impactbeleggingen.

Geschikt voor institutionele beleggers

De risico- en rendementskarakteristieken van het Green Bond-universum zijn vergelijkbaar met een gecombineerde portefeuille van ‘grijze’ staats- en niet-staatsobligaties. Green Bonds hebben een vergelijkbare liquiditeit en het beleggen in deze categorie brengt geen extra aan- en verkoopkosten met zich mee. Green Bonds zijn hierdoor uitermate geschikt voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars die klaar zijn om de volgende stap te zetten op het vlak van impactbeleggen.

Gepubliceerde artikelen over Green Bond Funds

 

Naar Integratie MVB

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474