Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Strategisch Portefeuille Advies

Portefeuilleconstructie, strategisch beleggingsbeleid en balansmanagement.

 

De markt voor fiduciaire dienstverlening is continu in beweging en vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Achmea IM heeft een breed team van inhoudelijke beleggingsspecialisten die voor u klaar staan bij het ondersteunen van strategisch portefeuilleadvies.

 

Onze Account CIO’s fungeren hierbij als onafhankelijk adviseur en ‘sparringpartner’. Door onze omvang en brede kennis van klanten zijn wij uitstekend in staat passende oplossingen te realiseren die aansluiten bij verschillende investment beliefs en governance modellen van pensioenfondsen.

Maatwerk in uw portefeuille

Wij zijn de grootste commerciële fiduciaire dienstverlener van Nederland en hebben alle specialistische kennis onder een dak. Met onze kennis over portefeuilleconstructie ondersteunen we onze klanten bij het vaststellen en monitoren van de strategische portefeuille en de invulling van het beleggingsbeleid. Hierbij gebruiken we input vanuit onze Investment strategen, waarbij gedegen onderbouwde langjarige economische verwachtingen het uitgangspunt zijn. Zij doen uitgebreide asset class studies, die tevens input vormen voor investment cases. Onze balansmanagers adviseren over de balansrisico’s en de LDI oplossingen. Wij zorgen er voor dat deze passen bij de risicohouding en overtuigingen van u als klant.

Helder inzicht dankzij heldere rapportages

We verzorgen heldere rapportages waarmee u en andere stakeholders de voortgang van uw beleggingen en kwaliteit van de processen kunt zien, zodanig dat u ‘in control’ bent. Tevens heeft u dagelijks inzicht in de dekkingsgraad, beleggingsportefeuille, performance, compliance en verplichtingen van het pensioenfonds via het Dashboard dat online voor u beschikbaar is.

 

Graag bekijken wij samen met u hoe een langjarige, duurzame samenwerking idealiter kan worden opgezet. Met de deskundigheid en oplossingsgerichtheid van onze mensen. Op dagelijkse basis wordt de samenwerking gestuurd door vertrouwen en wederzijds begrip met deskundig en betrokken collega’s en transparante communicatie.

 

 

Naar fiduciaire dienstverlening

 

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194

 

koersen op beeldschermen

Goed geïnformeerd met onze Investment Letters

Ons team van Investment Strategists analyseert de ontwikkelingen op het gebied van geo-politiek, macro-economie en financiële markten en de veranderingen in wet- en regelgeving, en vertaalt deze naar concrete inzichten en adviezen voor de beleggingsstrategie.

Lees onze Investment Letters