Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Advisering door specialisten

Elk pensioenfonds z’n eigen MVB-visie en strategie.

Wij brengen u als pensioenfonds verder met het vormgeven en uitvoeren van uw MVB- en impactbeleid. Met een groot team van ervaren specialisten.

MVB- en impactbeliefs

MVB- en impactbeliefs

Door het organiseren van investment beliefs sessies brengen we u verder met koers te bepalen rond MVB en impact. We gebruiken interactieve werkvormen, bespreken dilemma’s en samen bepalen we welk beleid en welke thema’s het beste passen bij het fonds en uw achterban.

beleidsvorming

Beleidsvorming

Met onze ruime ervaring helpen we u verder bij het opstellen van een gedegen MVB- of impactbeleid.

 

Ook helpen wij u verder met de integratie van uw eigen voorkeursthema’s in het beleggingsbeleid en -portefeuilles. Of bijvoorbeeld met het terugdringen van de CO2-intensiteit van uw portefeuille.

 

Screening en uitsluiting

Screening en uitsluiting

Weten waarin je juist wel belegt en waar juist niet in wil beleggen is voor ons een belangrijk startpunt. Wij helpen institutionele beleggers daar hun eigen visie en beleid op te vormen. Op basis van eigen voorkeuren en internationale normen, zodat er een voor u passend belegbaar universum ontstaat.

Lees meer
ESG-integratie in beleggingsprocessen

ESG-integratie in beleggingsprocessen

We zijn ervan overtuigd dat het inzichtelijk maken van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) bijdraagt aan betere beleggingsresultaten. We integreren deze factoren daarom in vrijwel alle beleggingsprocessen.

Lees meer

Aan de slag met uw eigen impactstrategie met de Achmea IM Impactbeleggen Roadmap

 

Wilt u verder komen met impactbeleggen? Dan is de Achmea IM Impactbeleggen Roadmap een logische stap om in te zetten. Aan de hand van vijf doordachte stappen ontwikkelen we samen met u uw eigen impactstrategie.