Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged

Het Fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties die zijn genoteerd in Euro of Amerikaanse dollar. De nadruk ligt op Europa en Noord-Amerika. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid (‘Investment Grade’).

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties die zijn genoteerd in Euro of Amerikaanse dollar. De nadruk ligt op Europa en Noord-Amerika. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid (‘Investment Grade’). Daarnaast wordt belegd in staatsgerelateerde obligaties met voornamelijk een relatief goede kredietwaardigheid, zoals obligaties van lokale overheden uitgegeven in Euro of Amerikaanse dollar, terwijl hun thuisvaluta een andere is of obligaties van overheidsgerelateerde en supranationale instellingen. Tevens kan in beperkte mate worden belegd in Nederlandse, Duitse en Amerikaanse staatsobligaties. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 december 2023
Fondsnaam Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 17-9-2012
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015436452
Totale fondsgrootte 331.698.630
Aantal uitstaande participaties 286.908
NAV 31-12-2023 1.156,11
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,19%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Gwennaële Bruning
Benchmark 50% Bloomberg Barclays US Agg Credit Total Return Index (EUR hedged)
50% Bloomberg Barclays Euro Agg Credit Total Return Index (EUR hedged)

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474