Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

Dit fonds biedt institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars de mogelijkheid om te beleggen in een Investment Grade Credit strategie die voornamelijk in de subcategorie Corporates (bedrijfsobligaties) belegt.

Fondsfeiten

 

Dit fonds biedt institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars de mogelijkheid om te beleggen in een Investment Grade Credit strategie die voornamelijk in de subcategorie Corporates (bedrijfsobligaties) belegt. Dit fonds is geïntroduceerd in december 2019.

Nederlandse Pensioenfondsen beleggen in Corporates

Nederlandse Pensioenfondsen beleggen een groot deel van hun vermogen in Corporate Credit strategieën. Met het EUR Corporate Bond Fund maakt Achmea IM de credit-capability toegankelijk voor relaties die een focus willen hebben op bedrijfsobligaties en willen profiteren van expertise, track record, ESG-integratie en lage kosten.

Sterk in EUR Investment Grade

Achmea IM heeft een sterke EUR Investment Grade Credit capability. Het bestaande Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fonds voert de breed gespreide Non-Sovereign-strategie die Achmea IM voor haar fiduciaire klanten beheert. Het 11 fte-grote Credit-team is zeer ervaren en heeft een indrukwekkend trackrecord. Het nieuwe Corporate Bond Fund neemt het reeds bestaande, succesvolle beleggingsproces als basis. De verwachting is dat het Corporate Bond Fund, net als het bestaande Investment Grade Credit Fonds, met een lage tracking error een relatief goede actieve performance en daarmee een hoge informatie ratio kan gaan realiseren.

Outperformance en ESG-doelstelling

Het Achmea IM EUR Corporate Bond Fund belegt voornamelijk in EUR Investment Grade Corporate Bonds. Het fonds heeft als doelstelling om door actief beheer op lange termijn en voor kosten 50 basispunten op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark. Het fonds streeft naar een ESG-rating die hoger ligt dan die van de benchmark en een lagere CO2 intensiteit dan de benchmark. Daarnaast is het Achmea IM-uitsluitingenbeleid van toepassing. De benchmark voor het fonds is de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index.

 

Fondsinformatie t/m 30 juni 2020
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-12-2019
Beleggingscategorie Vastrentend
Fondsgrootte 98.773.873,20
Aantal participaties 998.989,35
Intrinsieke waarde 98,87
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,30%
Transactiekosten n.v.t.
Toetredingskosten 0,38%
Uittredingskosten 0,00%
Liquiditeit Ten minste maandelijks
Portefeuillemanager Martijn Hesterman
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926