Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde investment grade bedrijfsobligaties.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde investment grade bedrijfsobligaties. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 december 2023
Fondsnaam Achmea IM Euro Corporate Bond Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 15-11-2019
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015436213
Totale fondsgrootte 107.981.924
Aantal uitstaande participaties 1.111.910
NAV 31-12-2023 97,11
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,31%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Martijn Hesterman
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194

 

wall street journal small

De angst van het faillissement van Amerikaanse banken

Het tumult bij Amerikaanse banken waaide over naar Europese banken waardoor kredietopslagen uit liepen. Echter, Europese banken hebben over het algemeen een betere liquiditeitspositie dan de Amerikaanse banken; de potentiële verliezen op liquide instrumenten zijn beperkt.

Lees meer