Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Government Bond Fund

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt in staatsobligaties van alle landen van de Eurozone.

Rendement

Bekijk de rendementen van het Achmea IM Euro Government Bond Fund.

Performance Fonds Benchmark Verschil
1 maand 1.85 0 0.03
3 maanden 0.13 0.01 0.02
Dit jaar -1.78 -0.06 -0.06
1 jaar -1.74 -0.08 -0.05
3 jaar 2.66 0.03 0.06
5 jaar 1.88 0.07 0.05

Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 november 2021.

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926