Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

MVB Rapportages op maat

Communicatie over het  MVB-beleid is essentieel. Voor uw eigen organisatie en voor andere geïnteresseerden. Daarom maken wij heldere, op maat gemaakte MVB-rapportages, waarmee u inzicht krijgt in resultaten van het gevoerde MVB-beleid.

MVB Rapportage

In de MVB rapportage geven wij overzicht van alle MVB activiteiten die er hebben plaatsgevonden. Hierbij gaan we in op:

 

• activiteiten en ontwikkelingen op MVB-gebied

• algemeen MVB-beleid

• de uitvoering van uw uitsluitingsbeleid

• de uitvoering van uw stembeleid

• engagement activiteiten

Bij op bloem

Voortgangsrapportage Engagement

De engagement voortgangsrapportage biedt u inzicht welke engagement activiteiten zijn ontplooid en de resultaten die hierbij zijn behaald. Per engagementthema worden op bedrijfsniveau acties en resultaten gerapporteerd. De rapportage is klantspecifiek zodat deze ook gebruikt kan worden in de eigen communicatie met relaties.

Opgestoken hand

Voting Disclosure

Middels het voting disclosure systeem dat op de website van klant geplaatst kan worden bieden wij direct inzicht in de stemactiviteiten die wij namens de klant hebben uitgevoerd. Hiermee geven we volledig inzicht in alle uitgebrachte stemmen op de specifieke aandeelhoudersvergaderingen. Doordat het disclosure systeem direct is gekoppeld aan de stemsystemen is deze informatie altijd up-to-date.

windturbines

CO2 Footprint rapportage

Met onze CO2 footprint rapportage helpen wij klanten om inzicht te geven in hun CO2 footprint van de beleggingen die zij aanhouden en de ontwikkeling van de resultaten om deze te reduceren.