Aandelen

Wij managen een breed palet van aandelenportefeuilles op basis van klantspecifieke investment beliefs en met een focus op MVB, ESG-integratie en outperformance.

Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Onze specialisten hebben ruime ervaring met aandelenstrategieën, zowel intern als extern beheerd. In alle subcategorieën en passend bij de specifieke investment beliefs en rol in de portefeuille van pensioenfondsen.

Hoger rendement tegen een lager risico

Met kwantitatief beleggen ontwikkelen we portefeuilles met exposure naar academisch bewezen karakteristieken, zoals value, momentum, quality en low volatility. Daarmee verhogen we het verwachte rendement van aandelenportefeuilles en/of verlagen we het absolute risico. Zo ontwikkelen we transparante aandelenstrategieën die goed aansluiten op uw beleggingsdoelstellingen.

Thematische en ESG-integratie

Steeds meer pensioenfondsen kiezen voor een vorm van thematische of ESG-integratie in aandelenportefeuilles. Met onze innovatieve quantaanpak selecteren wij aandelen met specifieke duurzaamheidkarakteristieken, waarbij we ongewenste factortilts corrigeren. Zo ontstaat een evenwichtige risico-rendementsverhouding in de portefeuille.

Opkomende markten

Het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund combineert een actieve strategie op MVB-gebied met een passieve uitvoering. Meer hierover in de video over CO2-reductie in de reële economie.

 

Duurzaamheidsinformatie

Bovenstaande strategieën bieden we aan in de vorm van beleggingsfondsen én in de vorm van discretionaire mandaten. De strategie en duurzaamheidskenmerken van de discretionaire mandaten zijn vergelijkbaar met die van de beleggingsfondsen, al kunnen in overleg beperkte afwijkingen zijn overeengekomen. Voor de duurzaamheidsinformatie van de discretionaire aandelenmandaten verwijzen wij dan ook naar de duurzaamheidsinformatie die bij onze aandelenbeleggingsfondsen is opgenomen.

 

Naar beleggingsstrategieën