Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Aandelen

Onze specialisten hebben ruime ervaring met aandelenstrategieën, zowel intern als extern beheerd. In alle subcategorieën en passend bij de specifieke investment beliefs en rol in de portefeuille van pensioenfondsen.

Hoger rendement tegen een lager risico

Met kwantitatief beleggen ontwikkelen we portefeuilles met exposure naar academisch bewezen karakteristieken, zoals value, momentum, quality en low volatility. Daarmee verhogen we het verwachte rendement van aandelenportefeuilles en/of verlagen we het absolute risico. Zo ontwikkelen we transparante aandelenstrategieën die goed aansluiten op uw beleggingsdoelstellingen.

Duurzaamheidskarakteristieken

Steeds meer pensioenfondsen kiezen voor een vorm van thematische of ESG-integratie in aandelenportefeuilles. Met onze innovatieve quantaanpak selecteren wij aandelen met specifieke duurzaamheidkarakteristieken, waarbij we ongewenste factortilts corrigeren. Zo ontstaat een evenwichtige risico-rendementsverhouding in de portefeuille.

Multi-factor

Ons aandelenteam beheert aandelenbeleggingen op basis van een multi-factor strategie. Deze strategie selecteert aandelen op basis van de door Achmea IM ontwikkelde value, momentum en quality factoren. In de portefeuilleconstructie wordt rekening gehouden met diverse restricties ten behoeve van risicomanagement en portefeuillediversificatie. Ook houdt de strategie rekening met de exposures naar small cap en low volatility factoren, zodat geen onbalans in de portefeuille ontstaat.

Enhanced Indexing

Ook bij onze enhanced indexing strategie selecteert ons aandelenteam aandelen op basis van value, momentum en quality. En houden we rekening met vergelijkbare diversificatie- en risicodoelstellingen. Het voornaamste verschil zit in de relatieve risicoruimte (tracking error) ten opzichte van de benchmark. Deze relatieve risicoruimte wordt bij enhanced indexing bewust gekozen en gelimiteerd.

Defensive

De Achmea IM defensive strategie heeft als primair doel een portefeuille te ontwikkelen met een zo laag mogelijk ex-ante absoluut risico (standaarddeviatie). In de portefeuilleconstructie houden we rekening met verschillende restricties ten behoeve van risicomanagement en portefeuillediversificatie. Ook wordt extra exposure opgebouwd naar de value, momentum en quality factoren als bron van toegevoegde waarde.

Duurzaamheidsinformatie

Bovenstaande strategieën bieden we aan in de vorm van beleggingsfondsen én in de vorm van discretionaire mandaten. De strategie en duurzaamheidskenmerken van de discretionaire mandaten zijn vergelijkbaar met die van de beleggingsfondsen, al kunnen in overleg beperkte afwijkingen zijn overeengekomen. Voor de duurzaamheidsinformatie van de discretionaire aandelenmandaten verwijzen wij dan ook naar de duurzaamheidsinformatie die bij onze aandelenbeleggingsfondsen is opgenomen.

 

 

Naar beleggingsstrategieën

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474