Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Aandelen

Onze specialisten bieden maatwerk voor aandelenbeleggingen met zorgvuldig ontwikkelde beleggingsprocessen. Daarbij bouwen we voort op onze ruime ervaring met portefeuillebeheer, portefeuille advisering en selectie en monitoring via externe managers. Voor de beleggingscategorie aandelen onderscheiden we factorbeleggen en passief beheer.

Hoger rendement tegen een lager risico

Met factorbeleggen ontwikkelen we portefeuilles met exposure naar academisch bewezen factoren als value, momentum, quality en low volatility. Daarmee verhogen we het rendement van aandelenportefeuilles en/of verlagen we het absolute risico. We ontwikkelen transparante aandelenstrategieën die goed aansluiten op uw beleggingsdoelstelling.

 

Daarnaast ontwikkelen we op maat gemaakte strategieën. We houden hierbij rekening met uw specifieke doelstellingen als het gaat om rendement, risico en duurzaamheid.

Optimaal gebruikmaken van beperkte risicoruimte

We adviseren bij de invulling van een aandelenportefeuille met een beperkte risicoruimte. Afhankelijk van de beleggingsdoelstelling bieden we ook passief beheerde beleggingsstrategieën en enhanced indexing beleggingsstrategieën.

MVB als integraal onderdeel van het beleggingsproces

Wij hebben MVB volledig geïntegreerd in het beleggingsproces. Zo kunnen we optimaal invulling geven aan de MVB-overtuigingen van klanten. Onze portefeuillemanagers werken nauw samen met onze MVB-specialisten om de beleggingsdoelstelling en MVB-overtuigingen vervolgens zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Wilt u meer weten over onze expertise en toegevoegde waarde op het gebied van aandelenbeleggingen dan kunt u contact opnemen met onze specialisten.

 

Voor specifieke vragen en wensen op het gebied van aandelenbeleggingen kunt u contact opnemen met onze specialisten.

 

 

Naar beleggingsstrategieën

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926