Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Vastrentende waarden

Met innovatieve en effectieve beleggingsstrategieën beheren we meer dan € 57 miljard (stand per 31-12-2023) aan vastrentende waarden. Aan de basis van onze vastrentende strategieën staan beproefde filosofieën en gestructureerde beleggingsprocessen. Waar mogelijk integreren wij ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) in het totale beleggingsproces.

Staatsobligaties

Onze portefeuillemanagers beheren meer dan € 28 miljard aan staatsobligaties voor onze klanten, via actief of passief beheer. Onze actieve strategieën hebben een bewezen track record. De meerwaarde van onze passieve strategieën zit in de optimale inrichting van de portefeuilles en de efficiënte executie van transacties. Uiteraard staan onze portefeuillebeheerders altijd klaar om u van adequaat advies te voorzien.

Inflation Linked Bonds

Achmea IM beheert meer dan € 150 miljoen aan inflatiegerelateerde obligaties. Via actief of passief beheer streven we naar het realiseren van de doelstellingen van uw pensioenfonds. De actieve strategieën maken slim gebruik van de marktinefficiënties. Ze zijn al jaren een mooie bron van toegevoegde waarde voor onze klanten. De actieve adviesrol van onze specialisten zorgt voor meerwaarde van onze passieve strategieën.

Credits

Ons team van specialisten beheert € 15 miljard aan Investment Grade Credits. Deze beleggingsstrategie biedt gediversifieerde exposure naar een groot aantal uitgevende instellingen. Doel is het realiseren van meerwaarde ten opzichte van de door u gekozen benchmark. Bottom-up bedrijfsanalyse levert hier een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast nemen we posities in op sectoren en op de richting van de markt.

Korte termijn strategieën

Onze klanten en prospects hebben verschillende motieven om te alloceren naar een kortetermijnstrategie. Denk aan een korte beleggingshorizon, een lage risicotolerantie of een liquiditeitsbehoefte, bijvoorbeeld vanwege margin management uit hoofde van derivatenstrategieën. Wij beheren ruim € 12 miljard aan kortetermijnstrategieën voor onze klanten.

High Yield

Achmea IM is ook actief in de Europese en Amerikaanse high yield markt. Er wordt voornamelijk belegd in high yield obligaties en in mindere mate in bank loans. Het dagelijks beheer doen we niet zelf, maar besteden we uit aan externe managers die we zorgvuldig selecteren. Elke externe manager heeft een eigen beleggingsstijl en daardoor een unieke rol in de portefeuille. Ons doel is een gebalanceerde portefeuille samen te stellen. Dat wil zeggen: een portefeuille die in zowel opgaande als neergaande markten goed presteert en een laag risicoprofiel kent. We beleggen ruim € 6 miljard in high yield obligaties en bank loans. Dit stelt ons in staat om zeer scherpe management fees bij de externe managers te bedingen.

Obligaties Opkomende Markten

Achmea IM beheert circa € 6 miljard in obligaties Opkomende Markten via meerdere externe managers. Deze managers beleggen in opkomende markten in lokale valuta of in opkomende markten in harde valuta (US dollar gedenomineerd). Voor beide segmenten behoren zowel actieve als passieve strategieën tot de mogelijkheid. Achmea IM selecteert en monitort deze externe managers en bewaakt een gebalanceerde portefeuille samenstelling. Samen bepalen we de beste implementatievorm die aansluit bij uw doelstellingen en investment beliefs.

Duurzaamheidsinformatie

Bovenstaande strategieën bieden we aan in de vorm van beleggingsfondsen én in de vorm van discretionaire mandaten. De strategie en duurzaamheidskenmerken van de discretionaire mandaten zijn vergelijkbaar met die van de beleggingsfondsen, al kunnen in overleg beperkte afwijkingen zijn overeengekomen. Voor de duurzaamheidsinformatie van de discretionaire vastrentende waarden mandaten verwijzen wij dan ook naar de duurzaamheidsinformatie die bij onze beleggingsfondsen is opgenomen.

 

Naar beleggingsstrategieën

 

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194