Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Alternatieve beleggingen


Achmea IM heeft jarenlange ervaring in het beheren van portefeuilles met alternatieve beleggingen, zoals grondstoffen, private equity, hedge funds en infrastructuur. We waren in 2007 een van de eerste vermogensbeheerders die een infrastructuuroplossing aanbood. Ook  in grondstoffen, private equity, hedge funds en Risk Parity hebben we een langjarige expertise.

Infrastructuuroplossing

We waren in 2007 een van de eerste vermogensbeheerders die een infrastructuuroplossing aanbood, en ook in grondstoffen, private equity en hedge funds hebben we een grote expertise.

Private Equity

Beleggen in Private Equity is risicovoller dan beleggen in beursgenoteerde aandelen, maar biedt naast een potentiele liquiditeitspremie de mogelijkheid tot betere resultaten via betere governance. Private Equity kan zorgen voor spreiding van risico. Een private equity-portefeuille begint met het opstellen van een portefeuille- en implementatieplan op basis van de asset class studie met daarin het beleggingskader met de richtlijnen voor spreiding naar investeringstype, regio en investeringsstijl. Voor een robuuste portefeuille is het belangrijk om te spreiden over investeringsjaren. Onze specialisten hebben een sterk track record in het selecteren van private equity-fondsen en maken daarbij maximaal gebruik van onze schaalgrootte, welke we voor onze klanten inzetten.

Infrastructuur

De toegevoegde waarde van Infrastructuur binnen een beleggingsportefeuille is de diversificatie ten opzichte van andere beleggingscategorieën en de afdekking potentiele hedge tegen inflatie. Er wordt daarbij vooral gestuurd op stabiele kasstromen. Ook bij Infrastructuur stellen we een beleggingsstrategie vast waarbij we kijken naar het gewenste type investering, regio, sectoren en spreiding over investeringsjaren en over fondsen en/of managers. Daarbij profiteren onze klanten van de jarenlange ervaring van onze specialisten en de inkoopkracht van Achmea IM.

Hedge funds

Hedge fondsen is een verzamelnaam voor veel verschillende actieve beleggingsstrategieën met uiteenlopende doelstellingen. Wij gebruiken hedge fondsen om het portefeuille risico te verlagen. Hierdoor wordt alleen belegd in hedge fonds strategieën die een lage correlatie hebben met aandelen zoals Global Macro en CTA managers. Achmea IM belegt al sinds 2005 in hedge fondsen en heeft veel expertise en ervaring opgebouwd.

 

Naar beleggingsstrategieën

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

windmolens

Achmea IM Climate Infrastructure Fund investeert € 140 mln in twee onshore windparken

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund biedt institutionele beleggers de mogelijkheid tegen gunstige condities bij te dragen aan de energietransitie in Europa door te investeren in een goed gediversifieerde portefeuille van beleggingen in wind- en zonne-energie en waterkrachtprojecten.

Lees meer over de investering