Grondstoffen

Diversificatie in de portefeuille, inflatiegevoeligheid en lage correlatie met andere beleggingscategorieën.

Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Grondstoffen kennen een hoge inflatiegevoeligheid en maken vanwege de lage correlatie met andere beleggingscategorieën een portefeuille als geheel robuuster. 

Achmea IM biedt met haar ervaren beleggingsteam een flexibel, schaalbaar platform dat middels derivaten de gewenste commodity exposure levert. Implementatie vindt plaats via een beleggingsfonds of mandaat.

 

Achmea IM heeft een lange en uitgebreide ervaring in het beheren van grondstoffenportefeuilles. Dit heeft over de loop van de jaren in een omvangrijke en stabiele AuM base geleid. Dit stelt ons in staat om tegen concurrerende prijzen de benodigde transacties uit te voeren.

Achmea IM Beleggingsstrategie

De Achmea IM beleggingsstrategie is gebaseerd op de Fundamental Law of Active Management en heeft als doelstelling om gedragsmatige alfabronnen met zo min mogelijk belemmeringen zo vaak mogelijk toe te passen. De strategie maakt gebruik drie factoren: Commodity Selecte, Curve Positionering en Roldagen die gecombineerd moeten leiden tot een hoger rendement bij een lager risico.

 

Meer informatie over het Achmea IM Diversified Commodity Fund.

 

Naar beleggingsstrategieën

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

Hoe maatschappelijk verantwoord is beleggen in commodities? Beluister nu de podcast!

Beleggen in commodities kent een duidelijk doel in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. Maar hoe verhoudt zich dat tot maatschappelijk verantwoord beleggen? In deze podcast bespreken de experts van Achmea IM de samenhang tussen commodities en MVB.

Luister de podcast: Hoe maatschappelijk verantwoord is beleggen in commodities?

GrondstoffenStrategie

Meer weten over de 3W's van beleggen in grondstoffen?

 

Artikel Achmea IM Grondstoffenstrategie