Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Grondstoffen

 

 

U kiest voor grondstoffen omdat beleggen in grondstoffen gericht is op een aantrekkelijke risicopremie. Daarnaast verhogen zij de efficiëntie van de totale portefeuille, omdat de correlaties met andere beleggingscategorieën laag zijn. Ook zijn grondstoffen een uitstekende manier om inflatiegevoeligheid aan de portefeuille toe te voegen.

Waarom Achmea IM

Achmea IM heeft een lange en uitgebreide ervaring in het beheren van grondstoffenportefeuilles. Dit heeft over de loop van de jaren in een omvangrijke en stabiele AuM base geleid. Dit stelt ons in staat om tegen concurrerende prijzen de benodigde transacties uit te voeren.

Achmea IM Beleggingsstrategie

De Achmea IM beleggingsstrategie is gebaseerd op de Fundamental Law of Active Management en heeft als doelstelling om gedragsmatige alfabronnen met zo min mogelijk belemmeringen zo vaak mogelijk toe te passen. De strategie maakt gebruik drie factoren: Commodity Selecte, Curve Positionering en Roldagen die gecombineerd moeten leiden tot een hoger rendement bij een lager risico.
 

Naar beleggingsstrategieën

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

Hoe maatschappelijk verantwoord is beleggen in commodities? Beluister nu de podcast!

Beleggen in commodities kent een duidelijk doel in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. Maar hoe verhoudt zich dat tot maatschappelijk verantwoord beleggen? In deze podcast bespreken de experts van Achmea IM de samenhang tussen commodities en MVB.

Luister de podcast: Hoe maatschappelijk verantwoord is beleggen in commodities?

GrondstoffenStrategie

Meer weten over de 3W's van beleggen in grondstoffen?

 

Artikel Achmea IM Grondstoffenstrategie