Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uw eigen voorkeursthema’s

Kies de impactthema’s die bij u passen.

Ons motto is: kies de thema’s die bij u passen! Dat kunnen SDG-thema’s zijn of onderwerpen die vanuit deelnemersonderzoek naar voren komen. Veel voorkomende impactthema’s onder pensioenfondsen zijn klimaatverandering en schone energie, voeding en gezondheid, schoon water, biodiversiteit, wonen en sociale cohesie. Op alle thema’s adviseren wij institutionele beleggers.

CO2 reductie

CO2-reductie in de reële economie

 

Klimaatverandering brengt grote risico’s met zich mee. Zowel fysieke risico’s als transitierisico’s. Het vereist drastische maatregelen. Achmea IM is vastbesloten om verantwoordelijkheid te nemen en actief bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving. 

 

Lees meer
waterproblematiek

Aanpak waterproblematiek

 

In onze aanpak van het thema Water richten we ons op vier concrete doelstellingen: inzicht in onze eigen waterimpact, de positie van Water in active ownership versterken, een leidende rol nemen in samenwerkingsverbanden en een uitbreiding van onze impactbeleggingen. 

 

Lees meer
beleggen in een gezonde omgeving

Beleggen in een gezonde samenleving

 

Gezondheid is een thema dat ons allemaal raakt, maar waar we als individu niet altijd invloed op hebben. De ongelijkheid die hieruit voortvloeit, wil Achmea IM tegengaan. Daarom is gezondheid een speerpunt in ons MVB-beleid. 

 

Lees meer
aanpak biodiversiteitsverlies

Aanpak biodiversiteitsverlies

 

Biodiversiteit is van groot belang voor milieu én economie. Ecosystemen zijn onmisbaar voor het behoud van grondstoffen en daarmee de productie van levensmiddelen. Zo is ongeveer driekwart van de wereldwijd meest gebruikte voedselgewassen afhankelijk van dierlijke bestuiving. 

 

Lees meer

Aan de slag met uw eigen impactthema’s

 

Aan de slag met uw eigen impactthema’s en hoe u daar het beste invulling aan kan geven? Dan is de Achmea IM Impactbeleggen Roadmap een logische stap om in te zetten. Aan de hand van vijf doordachte stappen ontwikkelen we samen met u uw eigen impactstrategie op basis van uw eigen impactthema’s.