Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Aanpak biodiversiteitsverlies

Behoud en verbetering van biodiversiteit

Biodiversiteit-veldbloemen

 

Biodiversiteit is van groot belang voor de economie. Ecosystemen zijn essentieel om de productie van grondstoffen en daarmee levensmiddelen in stand te houden. Zo is ongeveer driekwart van de wereldwijd meest gebruikte voedselgewassen afhankelijk van dierlijke bestuiving.

 

Maar ook water, schone lucht en vruchtbare bodem zijn nodig om gewassen te laten groeien. Gezonde ecosystemen vertegenwoordigen daarmee een grote economische waarde. En het verlies aan biodiversiteit vormt dus een groot economisch risico, ook voor de financiële sector. Net als bij klimaatrisico’s bestaan die uit fysieke risico’s (bedrijven zijn afhankelijk van schaarser wordende ecosysteemdiensten), transitierisico’s (onder andere door aanscherpingen van wet- en regelgeving) en reputatierisico’s.

 

Biodiversiteitsverlies wordt veroorzaakt door klimaatverandering, vervuiling (o.a. plastics), overexploitatie (uitputting van vruchtbare gronden, overbevissing), veranderingen in landgebruik (o.a. ontbossing) en door niet-natuurlijke (invasieve) soorten.

 

Achmea IM zet zich in voor behoud en verbetering van biodiversiteit

Een biodiversiteitsaanpak is nodig en urgent, ook voor beleggers. Achmea IM zet zich actief in voor het behoud en de verbetering van biodiversiteit via de Achmea IM beleggingsfondsen, samenwerking, (collectief) engagement, ESG-integratie en uitsluitingen. Samen met onze klanten maken we beleid en zetten we concrete stappen in de beleggingen.

 

Lees meer over onze aanpak en doelen in de MVB Update Aanpak biodiversiteitsverlies (pdf).