Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Verder met de Achmea IM Impactbeleggen Roadmap

Het startpunt van uw impactstrategie.

In 5 stappen begeleiden wij pensioenfondsen in het ontwikkelen van een eigen impactstrategie.

 

Stap 1: Kennisdeling

Hierin schetsen we een helder overzicht van de markt, en van de definitie, kenmerken en richtlijnen rond impactbeleggen. Ook komt aan bod hoe we Impactbeleggen integreren in het gehele beleggingsproces.

 

Stap 2: Uw impactbeliefs

Op een gestructureerde manier en na gezamenlijke discussie formuleren we uw uitgangspunten en overtuigingen op het gebied van impactbeleggen. Ook dilemma’s komen hierin uitgebreid aan bod.

 

Stap 3: Uw doelstellingen

Vanuit uw impactovertuigingen volgen concrete doelstellingen, die onder andere samenhangen met de investeerbare mogelijkheden.

 

Stap 4: Beleggingsmogelijkheden

Vanuit uw doelstellingen ontwikkelen we een visie op de beleggingsmogelijkheden en – categorieën, en komen we tot een kaderstelling voor impactbeleggingen.

 

Stap 5: Uitvoering: selectie, monitoring, rapportage

We vullen uw portefeuille concreet in aan de hand van uw impactdoelstellingen. Bij de monitoring verwachten we concrete impactresultaten en geven we feedback voor verbetering. U ontvangt een complete impactrapportage voor uw deelnemers en bestuur. Hierin staat de voortgang op uw impactthema’s en -doelstellingen, en voorbeelden over de concrete impact die de deelnemer maakt met zijn pensioengeld.

 

Wilt u meer weten hoe wij u verder kunnen helpen met het vormgeven van uw impactstrategie en impactportefeuille? Neem dan contact met ons op. Of bekijk de video over impactbeleggen met het Achmea IM Climate Infrastructure Fund.