Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM als beheerder

 

Achmea Investment Management B.V. is beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Achmea Investment Management B.V. is op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.

De aandelen van Achmea Investment Management B.V. worden gehouden door Achmea B.V. Achmea is een internationale dienstverlener, gevestigd te Zeist, met ondernemingen in meerdere Europese landen. Achmea Investment Management B.V. is statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537) beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de wet op het financieel toezicht en is lid van Dufas.

 

Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 15001209. Het bezoekadres van Achmea Investment Management B.V. is Handelsweg 2, 3707 NH te Zeist.

Ook werken bij Achmea?

Bij Achmea Investment Management kun je het verschil maken voor onze klanten, samen met betrokken en goed opgeleide collega’s.

Lees meer