Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management bestaat uit 4 leden: de heer Leen Meijaard (voorzitter), mevrouw Petri Hofsté, mevrouw Henny Kapteijn en mevrouw Bianca Tetteroo.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben een diverse achtergrond voor wat betreft opleiding, professionele ervaring en kennis.

 

Leen Meijaard
Leen Meijaard

Voorzitter Raad van Commissarissen


 

Petri Hofste
Petri Hofsté

Lid Raad van Commissarissen


 

Henny Kapteijn
Henny Kapteijn

Lid Raad van Commissarissen


 

Bianca Tetteroo
Bianca Tetteroo

Lid Raad van Commissarissen