Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Screening en uitsluiting

Mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie.

Via de beleggingen in de Achmea IM beleggingsfondsen en het beleggingsuniversum, kunnen we risico’s (negatieve impact) voor de samenleving en milieu identificeren, adresseren en waar nodig uitsluiten. Met ons normatieve engagementprogramma spreken we ondernemingen aan op hun gedrag om potentiële negatieve impact te voorkomen of te verminderen.

Screenen

Bij het screenen van beleggingen hanteert Achmea IM onder andere de OESO-richtlijnen, de UN Guiding Principles on Business & Human Rights en de UN Global Compact als basis. Hierin zijn uitgangspunten geformuleerd op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie. We sporen bedrijven aan om deze principes te volgen en daar transparant over te zijn. Als na verloop van tijd blijkt dat een onderneming geen progressie maakt in het voorkomen of verhelpen van de negatieve impact, gaan we over tot uitsluiting van de onderneming.

Uitsluiten

• Controversiële wapens
• Tabak
• Steenkool, teerzanden, schalieolie- en gas en Arctisch olie- en gas bij een omzetgrens van 5%
• Normschenders
• Landen
• Staatsbedrijven van uitgesloten landen
• Goed bestuur conform SFDR

Meer informatie

Meer informatie over de uitsluitingsgronden? Ga direct naar de Achmea IM uitsluitingenlijst voor landen en organisaties (pdf). Of bekijk de MVB-video over landenbeleid EMD.

 

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194