Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Verantwoord Beleggen in Investment Grade

Achmea Investment Management

Verantwoord Beleggen in Investment Grade

Duidelijk is dat maatschappelijk verantwoord beleggen de vrijblijvendheid voorbij is en dat ESG steeds meer in het hart van de beleggingscyclus terecht komt. Daar zijn meerdere redenen voor: risico/rendementsverhouding, wet- & regelgeving, maatschappelijk impact of reputationele overwegingen. Als Achmea Investment Management hebben we de overtuiging dat ESG en daarmee het meenemen van ESG-risico’s, op de langere termijn betere resultaten oplevert. Daarom adviseren en begeleiden we pensioenfondsen graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun eigen ESG-beleid en -implementatie in Investment Grade credits.

 

 

Lees er alles over in de paper Verantwoord Beleggen in Investment Grade