Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Beleggingsbeleid onder de FPR

Beleggingsbeleid onder de FPR

calculator

 

De Nederlandse pensioenfondsen staan voor belangrijke veranderingen. De komende jaren wordt overgestapt van een stelsel met pensioentoezeggingen naar een stelsel met premietoezeggingen. De sociale partners moeten daarbij een keuze maken tussen de solidaire premieregeling (SPR) en de flexibele premieregeling (FPR).

 

De FPR heeft een meer individueel karakter dan de SPR. Het pensioenvermogen van deelnemers wordt tijdens de werkjaren individueel belegd en de mogelijkheden om risico’s te delen zijn beperkter. Het beleggingsbeleid is daarom een nog bepalender factor in het risico-rendementsprofiel van de portefeuille.

 

Lees er meer over in de notitie Beleggingsbeleid onder de Flexibele Premieregeling (pdf).

 

Of lees hier meer over de SPR.