Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Beleggingsbeleid onder de solidaire premieregeling

Verkenning van de beleggingsinhoudelijke aspecten

AIM afbeelding  grafiek

 

De Nederlandse pensioenfondsen staan voor belangrijke veranderingen. Er wordt de komende jaren een overstap gemaakt van een stelsel met pensioentoezeggingen naar een stelsel met premietoezeggingen. De sociale partners moeten daarbij een keuze maken tussen de solidaire premieregeling (SPR) en de flexibele premieregeling (FPR). In deze notitie gaan wij nader in op de SPR en verkennen daarbij vooral de beleggingsinhoudelijke aspecten. Op een aantal punten wordt een vergelijking gemaakt met de FPR.

 

Lees hier meer.