Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Betere duurzaamheidsintegratie door kwantitatieve portefeuilleconstructie

Kwartaalupdate factorbeleggen aandelen Q1 2022

stock picking

 

Om een aandelenportefeuille van goede kwaliteit te construeren, dient een portefeuille manager rekening te houden met veel exposures: de portefeuille-exposures naar drijvers van rendement en risico (zoals wetenschappelijke factoren als value, momentum, low volatility, quality en small cap) en exposures naar sectoren en landen.

 

Bij duurzaamheidsintegratie ligt de nadruk op het opbouwen van exposures die aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstelling van de klant. Bij de combinatie van duurzaamheidsintegratie en reguliere gewenste exposures, dient de portefeuille manager bij een portefeuilleconstructie dus met veel portefeuillekarakteristieken rekening te houden. Om al deze karakteristieken/exposures op een efficiënte manier in de portefeuille te integreren, is een kwantitatief portefeuilleconstructie proces bij uitstek geschikt.

 

Lees meer in de Kwartaalupdate Factorbeleggen Aandelen Q1 2022 (pdf).

 

Afbeelding pdf Kwartaalupdate Factorbeleggen Aandelen-Q1-2022