Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Covered bonds nieuwe kansen door een terugtrekkende ECB

Kwartaalupdate Credits Q1 2022

Credits Q1 2022

 

Het reusachtige Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) domineerde de afgelopen jaren het nieuws als het ging om steunpakketten vanuit de ECB. Het was echter het targeted longer-term refinancing operations (TLTRO's) programma van diezelfde ECB dat een veel grotere impact had op de covered bonds markt. Banken gaven minder nieuwe covered bonds uit omdat zij bij de ECB voor een aanzienlijk gunstiger tarief van -1.00% konden lenen. De markt droogde op en spreads werden steeds krapper.

 

Deze 'bankensubsidie' kwam bij zicht op economisch herstel in het vizier om versoberd te worden. Banken lijken daardoor nu een inhaalslag te maken in de uitgifte van covered bonds. Begin april is dit jaar tot nu toe driemaal zoveel aanbod naar de markt gekomen als in dezelfde periode vorig jaar.

 

Gedurende dit jaar lijkt het thema vooral te worden: Fundamentals do matter. Het wegvallen van de grote vraag naar covered bonds betekent in onze optiek dat spreads weer beter het onderliggende risico zullen reflecteren, meer uiteen zullen lopen en ook meer zullen bewegen. Hiermee verschuift de focus van het identificeren van grote kopers naar een fundamentele bottom-up aanpak.

 

Lees meer in de Kwartaalupdate Credits Q1 2022.

 

Credits pdf Q1 2022