Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Impactbeleggen met infrastructuur

Investment Letter oktober 2021

De energietransitie stelt de samenleving voor grote technologische, economische en financiële uitdagingen. Deze vereisen onder meer omvangrijke investeringen in duurzame infrastructuur. De beleggingscategorie infrastructuur leent zich daardoor bij uitstek als impactbelegging op het thema klimaatverandering. Bij impactbeleggingen draait het niet alleen om het financieel rendement, maar ook om een aantoonbaar positief maatschappelijk rendement.

 

Lees verder: Investment Letter, oktober 2021

 

IL oktober 2021

Lees de PDF-versie