Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Stijgende inflatie zet ILB’s in de spotlight

Investment Letter juni 2021

Met het herstel van de wereldeconomie, loopt ook de inflatie snel op. De centrale banken verwachten dat de opleving van de inflatie slechts tijdelijk is. Op de financiële markten is inflatie echter voor het eerst sinds 2011 weer een thema onder beleggers. Inflatiegevoelige beleggingen staan daardoor weer in de belangstelling. Daaronder vallen inflatie gerelateerde obligaties of ILB’s. Deze obligaties bieden de belegger bescherming tegen onverwachte inflatie. De negatieve reële rente laat echter zien dat deze veiligheid duur wordt betaald. Desondanks zijn ILB’s in scenario’s met verder oplopende inflatie een aantrekkelijk alternatief voor nominale staatsobligaties.

 

Lees verder: Investment Letter, juni 2021

 

Investment letter juni 2021

 

Investment Letter juni 2021 (pdf)