Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Scenario-update: overheden aan het roer

Investment Letter augustus 2021

We handhaven in grote lijnen ons basisscenario ‘3L – Debt Trap’. In dit scenario gaan we uit van lage economische groei, lage rente en lage inflatie. De verwachte rendementen zijn laag. De lage rentes en opgelopen waarderingen zijn hier de oorzaak van. We introduceren een nieuw alternatief scenario genaamd ‘New Deals’. In dit scenario neemt de rol van de overheid verder toe en ligt op korte termijn oververhitting van de economie op de loer.

 

Lees verder: Investment Letter, augustus 2021

 

AIM Investment letter augustus 2021

 

Investment Letter augustus 2021 (pdf)