Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

High yield verliest glans

Investment Letter september 2021

Vanaf het dieptepunt van de coronacrisis vorig jaar maart zijn highyieldobligaties zeer sterk hersteld. Risico-opslagen en risicovrije rentes daalden, waardoor het effectieve rendement van high yield een historisch laag niveau bereikte. Het verwacht rendement op high yield is hierdoor nu zeer laag. De aantrekkelijkheid van high yield in de portefeuille is hiermee afgenomen, terwijl deze categorie historisch juist zeer aantrekkelijke risico-rendementskenmerken heeft gehad. Dat was historisch minder het geval voor bank loans. Maar momenteel heeft deze categorie juist de betere papieren.

 

Lees verder: Investment Letter, september 2021

 

Investment letter september 2021

Lees de PDF-versie