Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM als beleggingsdienstverlener

Naast het beheren van beleggingsinstellingen, zoals aangegeven in de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’), verleent Achmea Investment Management ook beleggingsdiensten.

 

Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 15001209. Het bezoekadres van Achmea Investment Management B.V. is Handelsweg 2, 3707 NH te Zeist.

 

 

U vindt hier documenten die bij onze rol als beleggingsdienstverlener horen.