Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Nieuw model biedt inzicht in effecten ESG op financiële prestaties portefeuilles

nieuw model

 

Achmea Investment Management heeft een methodiek ontwikkeld die inzicht biedt in welke ESG-keuzes hebben geresulteerd in welke financiële resultaten. De methodiek (gebaseerd op een wetenschappelijke methode van Nobelprijswinnaar Lloyd Shapley) maakt naast financiële ook non-financiële criteria identificeerbaar en kwantificeerbaar. Dit kan van grote waarde zijn voor portefeuillemanagers, vermogensbeheerders, bestuurders van institutionele beleggers en toezichthouders.

 

Daarnaast biedt het model inzicht in de prestaties van de verschillende ESG-afwegingen, die op enig moment in een beleggingsproces gemaakt worden. Zo zijn vermogensbeheerders beter in staat zijn om de rendementen van hun beleggingsportefeuilles te verklaren.

 

Lees verder in de whitepaper (pdf)

 

Lees het volledige research paper (pdf)