Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM vraagt Uber transparanter te zijn over de gezondheid en veiligheid van chauffeurs

Active ownership in de praktijk

AIM Uber-resolutie

 

Via een aandeelhoudersresolutie heeft Achmea IM Uber Technologies, Inc. (hierna "Uber") verzocht een onafhankelijke externe audit te laten uitvoeren op de gezondheid en veiligheid van chauffeurs. De zorgen op het gebied van gezondheid en veiligheid van Uber-chauffeurs is al vaker onderwerp geweest van acties van werknemers, media-aandacht en wetgevend onderzoek. Tot nu toe heeft het bedrijf onvoldoende verbetering op dit thema laten zien.

 

Achmea IM is via haar beleggingsfondsen aandeelhouder van Uber. Door actief gebruik te maken van de aandeelhoudersrechten kunnen wij invloed uitoefenen op de ondernemingen waarin we beleggen. Via deze resolutie willen wij Uber aanmoedigen meer inzicht en transparantie te bieden over de gezondheid en veiligheid van chauffeurs. Achmea IM heeft in verleden aandeelhoudersresoluties gesteund, maar nog niet eerder het initiatief genomen om een resolutie in te dienen.

 

De engagementdialogen met Uber lopen inmiddels ruim twee jaar, maar hebben onvoldoende verbetering opgeleverd. Het bedrijf laat het tot nu toe na om de problemen op het gebied van gezondheid en veiligheid van de chauffeurs alomvattend aan te pakken of relevante gegevens vrij te geven die de zorgen wegnemen van beleggers en het publiek. Huidige veiligheidsrapporten hebben tot nu toe alleen betrekking op de Amerikaanse markt en een zeer specifieke subset van statistieken. Ook bevatten de veiligheidsrapporten geen relevante input van derden, zoals van chauffeurs en andere belanghebbenden.

 

Als onderdeel van Achmea IM’s escalatiestrategie roepen wij daarom op tot een evaluatie van Ubers prestatiestatistieken en -beoordelingen en haar beleid en procedures met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van chauffeurs. De audit moet worden uitgevoerd met inbreng van chauffeurs, veiligheidsexperts op de werkplek en andere relevante belanghebbenden en moet rekening houden met ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en negatieve berichtgeving in de media. De resultaten van het onderzoek dienen openbaar te worden gemaakt op de website van Uber.

 

De resolutie is geagendeerd voor de aandeelhoudersvergadering op 8 mei 2023.