Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Drieluik scenario-update

Revival van kredietobligaties

In februari presenteren we bij Achmea Investment Management altijd onze scenario-updates, dit keer in de vorm van een drieluik.

 

Afbeelding drieluik scenario update

 

Lees hier de pdf van deel I 

 

In deel 1 gaan we in op de ontwikkelingen in 2022. Deze ontwikkelingen vormen het startpunt voor de analyse. Vooral de sterke stijging van de reële rente en de herwaardering van veel beleggingen in 2022 hebben grote impact op de verwachte rendementen.

 

We handhaven het basisscenario ‘Flags & Frictions’. In een multipolaire wereld staat de efficiëntie van de wereldeconomie onder druk.

 

•  De inflatie, inflatierisico’s en macrovolatiliteit zijn hoger, de beleidsruimte voor monetaire autoriteiten is beperkter en er is sprake van een actiever begrotingsbeleid.

•  De aanname voor de verwachte (reële) rente is hoger dan voorheen, maar in historisch perspectief nog steeds gematigd. Hoge schuldniveaus beperken de ruimte voor forse rentestijgingen.

 

Lees hier de pdf van deel II

 

In deel 3 gaan we in op de beleggingsimplicaties voor institutionele beleggers.

 

•  Kredietobligaties zijn relatief aantrekkelijk door de gestegen rentes en krijgen de voorkeur boven aandelen.

•  Inflatiegerelateerde obligaties zijn een aantrekkelijke beleggingscategorie in een omgeving waar de inflatierisico’s aan de bovenkant liggen.

•  Diversifiërende beleggingen vervullen een belangrijke rol in de huidige onzekere multipolaire wereld met grote geopolitieke risico’s en hoge macrovolatiliteit.

•  Liquiditeit blijft een belangrijk aandachtspunt voor beleggingsportefeuilles en verschillende illiquide beleggingen.

 

Lees hier de pdf van deel III