Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Climate Infrastructure Fund investeert € 140 mln. in twee onshore windparken

Achmea IM Climate Infrastructure Fund investeert € 140 mln. in twee onshore windparken

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund heeft binnen twee maanden na lancering in december vorig jaar 140 mln. van de initiële fondsomvang van 150 mln. geïnvesteerd in twee Europese onshore windparken. Het betreft een investering van € 70 mln. in een nieuw te bouwen windpark in Litouwen met een totale capaciteit van 74.4 MW. De constructie is gestart en de verwachting is dat het park, dat bestaat uit 14 windmolens, in de tweede helft van 2024 operationeel is. Het fonds neemt een belang van ruim 35% in het park. Daarnaast investeert het Achmea IM Climate Infrastructure Fund voor een bedrag van € 70 mln. in een operationeel windpark in Noorwegen. Met 72 turbines is dit een van de grootste windparken in Europa met een capaciteit van 400 MW.

 

Beide windparken kennen langlopende energie-afname-contracten waardoor er sprake is van een stabiele kasstroom en een voor investeerders aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel. Beide parken hebben een levensduur van minimaal 30 jaar. Met deze twee investeringen levert het Achmea IM Climate Infrastructure Fund een belangrijke bijdrage aan het vermijden van COշ-uitstoot en aan de Europese energietransitie.

 

AIM afbeelding Windpark Norway

Foto: Aquila Capital

 

Over het Achmea IM Climate Infrastructure Fund

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund draagt bij aan de versnelling van de energietransitie in Europa door te investeren in een goed gediversifieerde portefeuille van beleggingen in wind- en zonne-energie en waterkrachtprojecten. Het fonds is in december 2022 gestart en biedt Nederlandse institutionele beleggers maatschappelijke impact, een aantrekkelijk doelrendement en diversificatie in de beleggingsportefeuille. Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund kent een voor Nederlandse institutionele beleggers aantrekkelijke fixed fee zonder gebruikelijke prestatievergoeding.

 

Het fonds heeft een SFDR 9-kwalificatie, is closed-end met een looptijd van 10 tot 12 jaar en beoogt specifiek voor 10 tot 20% in duurzame energieprojecten in Nederland te beleggen. Dat de kosten worden geheven over de intrinsieke waarde van het fonds in plaats van over het toegezegde en geïnvesteerde kapitaal, is uniek in de markt. Voor de uitvoering van het portefeuillemanagement werkt Achmea IM samen met Aquila Capital dat gespecialiseerd en ervaren is in het investeren in en beheren van schone energie- en duurzame infrastructuurprojecten. Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund is open voor nieuwe toetreders.

 

Meer informatie vindt u op de fondspagina.

 

Disclaimer

Raadpleeg het prospectus van het Achmea IM Climate Infrastructure Fund voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit is reclame. De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging / het product aanhoudt.