Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Fieke van der Lecq commissaris bij Achmea IM

Nieuwe commissaris per 1 juli 2022

fieke van der Leck juli 2022

 

Fieke van der Lecq is per 1 juli 2022 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management. Zij vult de vacature in die ontstond door het vertrek van Henny Kapteijn.

 

Fieke van der Lecq is hoogleraar Pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit Amsterdam en vervult diverse toezichthoudende en adviesfuncties. Zij is onder andere ook lid van de Raad van Commissarissen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

 

De Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management bestaat per 1 juli 2022 uit Leen Meijaard (voorzitter), Petri Hofsté, Daphne de Kluis en Fieke van der Lecq.