Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM sluit zich aan bij NZAMI

Achmea Investment Management sluit zich aan bij het Net Zero Asset Managers Initiative.

no planet

 

Achmea IM heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Managers Initiative. Het NZAMI is een internationaal samenwerkingsverband van vermogensbeheerders die zich committeren aan een beleggingsportefeuille die netto geen CO2-uitstoot heeft in 2050 in lijn met de 1.5 °C doelstellingen van Parijs.

 

Het Net Zero Asset Managers Initiative heeft de ambitie om reductiedoelstellingen te formuleren en jaarlijks verslag uit te brengen over de voortgang, met inbegrip van het om de vijf jaar aanscherpen van tussentijdse doelstellingen. De nadruk wordt hierbij gelegd op het realiseren van een CO2-reductie in de reële economie en het investeren in klimaatoplossingen. Kennisdeling onder sectorgenoten en dialoog met klanten omtrent reductiedoelstellingen zijn hierin essentieel.

 

Annette van der Krogt, Hoofd MVB bij Achmea IM: “Door ons aan te sluiten bij dit initiatief onderstrepen we nogmaals het belang van het tegengaan van klimaatverandering. We willen daar een actieve bijdrage aan leveren. Het Net Zero Asset Managers Initiative helpt aan de hand van best practices, handreikingen en het biedt een platform voor het delen van kennis met sectorgenoten en bron van inspiratie voor klanten”.

 

Lees hier meer over onze voorkeursaanpak CO2-reductie

Lees hier meer over behoud en verbetering van biodiversiteit