Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

De pensioensector als powerhouse in de strijd tegen klimaatverandering

Achmea Zomerevent

Zomerevent-28-6-2022

 

Het vertrouwde rumoer in ons congrescentrum, het weerzien van bekende gezichten en de zomer binnen handbereik: de perfecte ingrediënten voor de terugkeer van ons jaarevent. ‘Wat ben ik blij om u eindelijk weer te mogen ontvangen’, opent Daphne de Kluis, lid van de Raad van Bestuur Achmea, de middag. Ruimte voor een serieuze noot is er ook: ‘Het is geen vrolijk beeld dat ik hier schets, maar het is wel wat er op ons afkomt.’ Keynote speaker Tom Middendorp zegt waar het op staat als het gaat om de invloed van klimaatverandering op veiligheid.

 

Tom Middendorp: Klimaatgeneraal

Zomerevent-28-6-2022

Tom Middendorp, ook wel bekend als de Klimaatgeneraal, is er duidelijk niet om zoete broodjes te bakken. Met jarenlange ervaring binnen Defensie, en nog altijd actief als expert op dit vlak, zet Tom Middendorp uiteen waar de thema’s Klimaat en Veiligheid elkaar raken. ‘Klimaatverandering heeft een aanjagend effect op veiligheidsrisico’s’, stelt hij. Hij bedoelt hiermee dat het verschillen vergroot en verschuivingen versnelt. ‘Verschuivingen die op hun beurt altijd gepaard gaan met frictie en daar moeten we ons van bewust zijn.’

 

Een titel als Klimaatgeneraal krijg je niet zomaar. De voormalig Commandant der Strijdkrachten was tot oktober 2017 actief voor Defensie en zag in zijn bijna 40-jarige militaire carrière hoe droogte en waterschaarste kunnen leiden tot conflicten. Dit maakte indruk op hem, en wel in die mate dat hij zich na zijn militaire carrière hard is blijven maken voor dit thema. Hij schreef er zelfs een boek over: Klimaatgeneraal.

 

Force for good

 

 

 

 

 

Force for good

De defensie-expert pleit ervoor om de financiële kracht die de pensioensector vertegenwoordigt in te zetten als “force for good”. Hij voorziet een bepalende rol voor de sector in het meer toekomstbestendig maken van onze samenleving waarin het omgaan met klimaatverandering de grootste uitdaging is van onze huidige tijd. Op zichzelf staand, maar des te meer in een context van een wereld waarin globalisering steeds meer omslaat in polarisering.

 

Deze twee ontwikkelingen vormen tezamen een vruchtbare voedingsbodem voor onrust, die zal blijven broeien zo lang we er niet in slagen de kloof tussen de vraag en de beschikbare resources te overbruggen. Het is allang geen geheim meer dat we meer vragen dan dat de aarde ons kan bieden, we teren in op natuurlijke bronnen en dat zorgt ervoor dat het klimaat verandert en permanente schade wordt toegebracht.

 

Een ramp die op ons afkomt

zaal

Een sprekend voorbeeld is Zuidoost Azië volgens Middendorp. ‘Het is een ramp die op ons afkomt en dat is inderdaad geen vrolijk beeld, maar wel zoals het is.’ De kern van het probleem in deze regio ligt volgens Middendorp in het wegsmelten van het Tibetaanse plateau. Dit plateau is de bron van alle grote rivieren in Zuidoost Azië, die op hun beurt een bepalende rol hebben gespeeld in het ontstaan van steden. Deze steden zijn vandaag de dag uitgegroeid tot megasteden. Zuidoost Azië heeft de grootste concentratie van megasteden in de nabijheid van de grote rivieren. Het effect van het smelten van het ijsplateau en daarmee het wegvallen van de bron voor deze rivieren zal ongekend zijn.

 

In dit voorbeeld wordt duidelijk hoe klimaatverandering als katalysator kan werken voor veiligheidsrisico’s. Het benadrukt bovendien het belang van het bestrijden van klimaatverandering en dat is precies waar de financiële sector volgens Middendorp een hele belangrijke rol kan spelen. ‘Er wordt nu gestuurd op gedragsveranderingen van ons als individuen. Natuurlijk helpt het als we minder vlees gaan eten, maar dat zal het verschil niet maken.’ Middendorp stelt dat de meeste potentie in innovatie ligt. ‘We moeten naar een bijna volledig circulaire samenleving toe. Dat vergt tijd, inspanning en lef omdat er ook dingen zullen mislukken.’ Maar het vraagt simpelweg vooral om financiële middelen: the power of finance.

 

1ODV (oudedagsvoorziening)

De krachtenbundeling in de verschillende onderdelen die de pensioensector rijk is, is ook de basis voor de 1ODV-strategie van Achmea. Zo zullen de onderdelen Achmea Pensioenservices, Achmea Pensioen & Leven, Achmea Investment Management, Achmea Bank, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Centraal Beheer Financiële Diensten nauwer gaan samenwerken met als doel klanten te helpen met Inkomen voor nu, straks en later. ‘Het is onze intentie om de samenwerking tussen de verschillende ODV-onderdelen verder te intensiveren en meer focus aan te brengen in de sturing en marktbewerking. Het maakt dat we misschien wel extra verheugd zijn om u te ontvangen op dit gezamenlijke evenement van Achmea Pensioenservices, Achmea Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance.’

 

Break-out sessies over actuele thema’s

Zomerevent-28-6-2022

Naast de interessante key-note spreker, konden de aanwezigen uit de pensioen- en beleggingswereld hun hart ook ophalen tijdens de break-out sessies. De sessies die door onze eigen collega’s verzorgd werden, hadden de volgende thema’s:

 

•  Longevity pensioen: waarom zou je dat doen? (pdf)

•  Pensioenakkoord: wetgeving versus werkgeverschap (pdf)

•  Samenwerken in de stad levert financieel en maatschappelijk rendement op (pdf)

•  Solidariteit: keuzes in de regeling met impact voor de toekomst (pdf)

•  Beleggingsbeleid voor een nieuw pensioen (pdf)

•  Impact door invloed (pdf)

•  Vastrentende waarden als graadmeter van de economie (pdf)

•  Illiquide beleggingen in de nieuwe regeling (pdf)