Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Update Investor Statement wereldwijde vaccinbeschikbaarheid

Zeist, 25 maart 2022

nieuwsbericht 25 maart 2022

 

Hoewel de regels in Nederland inmiddels versoepeld zijn, is de Covid-19 pandemie helaas nog niet voorbij en hebben grote delen van de wereld nog onvoldoende toegang tot vaccins. Afgelopen december hebben we daarom namens 65 institutionele beleggers een brief gestuurd naar Johnson&Johnson, Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Meer hierover leest u hier. Doel van de brief was om deze vaccinproducenten aan te spreken op een eerlijkere verdeling van vaccins richting minder ontwikkelde landen, en om een borging hiervan in het beloningsbeleid van het bestuur. Een verankering van wereldwijde beschikbaarheid in het beloningsbeleid is immers een lakmoesproef voor de mate waarin een bedrijf hier echt belang aan hecht en de mate waarop het bestuur hierop stuurt.

 

Onderdeel van een breder engagementprogramma


Dit zogenaamde Investor Statement is geen eendagsvlieg maar is onderdeel van een breder engagementprogramma van Achmea Investment Management rond het wereldwijd beter beschikbaar maken van betaalbare medicijnen. Er zijn daarom verschillende vervolgstappen gezet. Zo hebben alle vaccinproducenten op de brief gereageerd; met Johnson&Johnson, Pfizer en Moderna is de brief in detail besproken. AstraZeneca heeft een schriftelijke reactie gegeven en ons uitgenodigd deel te nemen aan de evaluatie van het beloningsbeleid die dit najaar plaatsvindt.

 

Heldere KPI’s


Tijdens de gesprekken bleek we dat bedrijven ook voor 2022 het onderwerp nog onvoldoende in het beloningsbeleid hebben geïntegreerd. Toch bleek ook dat men wel open staat om het onderwerp van wereldwijde vaccinbeschikbaarheid op te nemen in de herzieningen die dit jaar gepland staan. Bedrijven worstelden wel met de vraag welke doelstellingen, of concreter: welke KPI’s hiervoor het meest geschikt zijn. Het moeten immers doelstellingen zijn die goed meetbaar en afrekenbaar zijn. Ook nu geldt: what gets measured, gets done. Met een selectie van mede-ondertekenaars van het Investor Statement gaan we daarom aan de slag om richting de vaccinproducenten aan te geven hoe toegang tot betaalbare vaccins (en medicijnen in bredere zin) op een passende manier vormgegeven moet worden in beloningsbeleid. Dit vormt de basis voor onze inbreng in de evaluaties en de engagements die nog volgen.

 

Aandeelhoudervergaderingen


Tijdens de aankomende aandeelhoudersvergaderingen van farmaceuten richten we ons dan ook specifiek op het beloningsbeleid. Er zijn er verschillende vaccinproducenten waar dit onderwerp via resoluties op de agenda staat. Eén aandeelhoudersvergadering die we hierbij met bijzondere interesse zullen volgen, is die van Johnson&Johnson. Achmea IM is hier mede-indiener van een resolutie om meer inzicht te geven in de (kost)prijstelling van vaccins.