Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Institutionele beleggers vragen olie- en gasbedrijven vaart te maken met klimaatactie

Zeist, 1 april 2022

olie

 

Een groep van 8 toonaangevende Nederlandse institutionele beleggers roept olie- en gasbedrijven om het tempo op te voeren in de strijd tegen klimaatverandering.

 

De groep is van mening dat de olie- en gassector een essentiële rol speelt in de transitie. Het vermijden van klimaatrampen en het voldoen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs is bovendien essentieel voor het veiligstellen van de langetermijnwaarde van het kapitaal dat de beleggers namens hun klanten beheren.

 

Achmea Investment Management werkt hiervoor samen met ACTIAM, Aegon, Blue Sky Group, Van Lanschot Kempen, MN Services (voor PMT), NN Investment Partners en PGGM Investments. Deze groep representeert een gezamenlijk beheerd vermogen van ruim € 1.400 miljard.

 

Naast het ondersteunen van de doelstellingen van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) en het engagement-initiatief Climate Action 100+ (CA100+), stellen de beleggers aanvullende doelen waarvan ze verwachten dat olie- en gasmaatschappijen vóór 2024 zullen halen.

 

1. Stel doelen voor koolstofintensiteit en absolute reductie op korte en middellange termijn in lijn met 1,5°C,
waaronder scope 1-3.

2. Ontwikkel een decarbonisatiestrategie die deze doelstellingen ondersteunt.

3. Demonstreer hoe geplande kapitaaltoewijzing de decarbonisatiestrategie ondersteunt.

 

Verder roepen ze collega-investeerders op om hun stemrecht te gebruiken om het tempo van de transitie in alle CO2-intensieve bedrijven te versnellen.

 

Persbericht - Press release in English (pdf)