Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Nieuw beleggingsregime vraagt om vergaande diversificatie

Investment Letter oktober 2022

2022 is een wake-up call voor beleggers. De wereld is in een hoog inflatieregime beland en zowel aandelen als obligaties laten forse koersdalingen zien. Beleggers kunnen dus voor het eerst in lange tijd niet meer vertrouwen op (staats)obligaties voor het beheersen van de portefeuillerisico’s. Het huidige beleggingsregime vereist een vergaande diversificatie naar beleggingen die fundamenteel afwijken van aandelen en nominale obligaties.

 

Lees verder: Investment Letter, oktober 2022

 

Nieuw pensioencontract

 

Lees de pdf