Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Scenario-analyse: een wereld vol conflicten

Investment Letter augustus 2022

2022 kende een turbulent eerste halfjaar. De internationale spanningen liepen op door de oorlog in Oekraïne. De daaropvolgende energiecrisis zorgde voor verder stijgende inflatie. Centrale banken trokken vervolgens aan de rem en verhoogden de beleidsrentes. Het totaalrendement op de meeste beleggingscategorieën was negatief. Mede in het licht van deze ontwikkelingen wijzigen wij het basisscenario van ‘2L – Debt Trap’ naar ‘Flags & Frictions’. De groei-inflatie trade-off lijkt voor langere tijd verslechterd en dit gaat gepaard met hogere rentes op middellange termijn. Het regime van structurele desinflatie is voorbij en de inflatierisico’s liggen aan de bovenkant.

 

Lees verder: Investment Letter, augustus 2022

 

Nieuw pensioencontract 

 

Lees de pdf