Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Russische invasie van Oekraïne is stagflatieschok voor wereldeconomie

Investment Letter maart 2022

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland zijn een stagflatieschok voor de wereldeconomie. De prijzen van essentiële grondstoffen stijgen sterk en de leveringszekerheid staat ter discussie. De ernst en duur van deze schok zijn echter onzeker en hangen sterk af van de duur van het conflict. Daarmee benadrukt deze crisis nogmaals het belang om de beleggingsportefeuille fundamenteel te spreiden over verschillende scenario’s en regimes. Zo blijkt ook nu weer dat inflatiegevoelige beleggingen zoals grondstoffen en inflatiegerelateerde obligaties bescherming bieden tegen een stagflatieschok.

 

Lees verder: Investment Letter, maart 2022

 

Investment letter maart 2022

 

Lees de pdf