Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Hypotheken blijven aantrekkelijk

Investment Letter april 2021

Nederlandse woninghypotheken zijn een aantrekkelijke beleggingscategorie voor institutionele beleggers. De hypotheekrente is weliswaar gedaald naar een historisch dieptepunt, maar de risico-opslag in de hypotheekrente blijft relatief hoog vergeleken met de risico-opslagen van andere vastrentende beleggingen. De risico-opslag biedt nog steeds voldoende compensatie voor de kredietrisico’s, de hogere beheerkosten en de beperkte liquiditeit van hypotheken.

 

Lees verder: Investment Letter, april 2021

 

investment letter april 2021

 

Download de pdf