Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Investment Letter oktober 2020 - Nieuw Pensioencontract is gebaat bij robuust rendement

Investment Letter oktober 2020 - Nieuw Pensioencontract

In het Nieuwe Pensioencontract (NPC) wordt de nominale zekerheid losgelaten. In plaats daarvan komt er een grotere focus op de koopkracht van het pensioen. Dit vereist het nemen van meer beleggingsrisico’s. De nieuwe beleggingsportefeuille moet geschikt zijn voor zowel jong als oud en rechtdoen aan de fundamentele onzekerheid in de beleggingsomgeving. Een breed gespreid beleggingsuniversum is dan noodzakelijk om de gewenste robuustheid in het beleggingsrendement mogelijk te maken.

 

Lees verder: Investment Letter, oktober 2020

Nieuw pensioencontract

Bekijk hier de pdf-versie.