Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Investment Letter juni 2020 - deel 3 van drieluik over staatsobligaties

Deze Investment Letter is deel 3 van een drieluik over staatsobligaties.

In het derde deel van het drieluik over staatsobligaties kijken we vooruit. We koppelen de bevindingen uit Deel 1 en Deel 2 aan de huidige beleggingsomgeving. Op basis daarvan komen we tot de conclusie dat de langjarige bull market in staatsobligaties op zijn einde loopt. Bij de huidige renteniveaus zijn de verwachte rendementen op de middellange en lange termijn in vrijwel ieder scenario laag. Beleggers moeten er daarom rekening mee houden dat staatsobligaties de rol van crisishedge in de toekomst minder goed zullen vervullen. Meer hierover leest u in de Investment Letter Deel 3.

 

Lees verder: Investment Letter, juni 2020, deel III

deel 3 drieluik