Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Investment Letter juni 2020 - deel 2 van drieluik over staatsobligaties

Deze Investment Letter is deel 2 van een drieluik over staatsobligaties.

In dit tweede deel kijken we naar de belangrijkste risico’s voor een belegger in staatsobligaties. Inflatie en te hoge schuldquotes vormen het grootse gevaar. Beide kunnen het rendement en de ‘veilige haven’ status van staatsobligaties aantasten. Zo holt inflatie de koopkracht van nominale obligaties uit. Ondanks het huidige lage inflatieniveau, blijft onverwachte inflatie ook naar de toekomst toe een belangrijk risico. Hoge schuldquotes resulteren in het uiterste geval in wanbetaling. Het ligt echter meer voor de hand dat de autoriteiten via een combinatie van maatregelen de schulden houdbaar houden. Dergelijke maatregelen pakken veelal negatief uit voor het rendementspotentieel van staatsobligaties.

 

Lees verder: Investment Letter, juni 2020, deel II

deel 2 drieluik