Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Investment Letter juni 2020 - deel 1 van drieluik over staatsobligaties

Deze Investment Letter is deel 1 van een drieluik over staatsobligaties.

Deze Investment Letter is deel 1 van een drieluik over staatsobligaties. Deel 1 zet de obligatierendementen in historisch perspectief. Zijn staatsobligaties altijd een goede belegging geweest? Als we naar de beschikbare historie kijken, blijkt dit niet altijd zo te zijn geweest. Het rendement van staatsobligaties en de kwaliteit als ‘veilige haven’ blijkt regime-afhankelijk.

 

Lees verder: Investment Letter, juni 2020, deel I