Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Investment Letter februari 2020

Deze Investment Letter bevat de middellangetermijnvisie van Achmea Investment Management.

De renteniveaus in de eurozone zijn in 2019 verder gedaald. We verwachten dat de rentetarieven de komende jaren laag blijven. Hoe kan het beste belegd worden in deze lagerenteomgeving?

 

Lees verder: Investment Letter, februari 2020

 

investment letter februari 2020