Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Amerikaanse arbeidsmarkt geeft geen krimp

Highlights week 31 2022

Geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China liepen deze week verder op. Het bezoek van Senaatsvoorzitter Pelosi aan Taiwan zette kwaad bloed bij China, dat daaropvolgend startte met militaire oefeningen rond Taiwan. Ondanks de recente monetaire verkrapping waren de cijfers van de Amerikaanse banenmarkt onverwachts positief en ondersteunen daarmee de economie. Kapitaalmarktrentes lopen verder op. Aandelen en risicovolle obligaties sloten de week hoger af.

 

Lees meer in de Investment Highlights van week 31 in 2022

 

IH week 31 2022