Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Amerikaanse economie in recessie

Highlights week 30 2022

De Amerikaanse beleidsrente is opnieuw met 75 basispunten verhoogd. Hiermee poogt de Fed de hoge inflatie verder in te dammen. Tegelijkertijd is de Amerikaanse economie voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gekrompen. Ook in Europa verslechteren groeiverwachtingen onder alsmaar oplopende inflatie. Toch was het sentiment op financiële markten verrassend positief.

 

Lees meer in de Investment Highlights van week 30 in 2022

 

IH week 30 2022