Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Raad van Commissarissen

 

De Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management bestaat per per 1 juli 2022 uit vier leden: de heer Leen Meijaard (voorzitter), mevrouw Petri Hofsté, mevrouw Daphne de Kluis en mevrouw Fieke van der Lecq.

 

De leden van de Raad van Commissarissen hebben een diverse achtergrond voor wat betreft opleiding, professionele ervaring en kennis.

 

Leen Meijaard
Leen Meijaard

Voorzitter Raad van Commissarissen


 

Petri Hofste
Petri Hofsté

Lid Raad van Commissarissen


 

daphne de kluis
Daphne de Kluis

Lid Raad van Commissarissen


 

Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq

Lid Raad van Commissarissen